Tag Archives: #lymphtonic

Hệ thống bạch huyết – Một phần quan trọng của sức khỏe miễn dịch

Hệ thống bạch huyết trong cơ thể thường bị bỏ qua – nhưng là một phần không thể thiếu của hệ thống miễn dịch, nó rất cần thiết để giữ cho chúng ta khỏe mạnh. Bao gồm một mạng lưới phức tạp gồm các mạch, ống dẫn, hạch bạch huyết, tuyến và mô hoạt động cùng nhau, hệ thống bạch […]