Chắc hẳn chúng ta đều biết đến si-rô cây lá phong (Maple syrup) vốn rất nổi tiếng của đất nước Canada, nhưng chưa biết nhiều đến một sản phẩm cũng có chung nguồn gốc từ nhựa cây lá phong, đó chính là nước cây lá phong – Maple water. Nước phong là một phiên bản tiệt trùng của nhựa cây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *